Bemutatás

Általános információk

 • Alapképzés (BA) területe: zene;
 • Szakirány: zenepedagógia;
 • Képesítés: zenetanár;
 • Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter;
 • Képzés formája: nappali;
 • Képzés nyelve: magyar;
 • Minősítés: akkreditált megtekintés

Tantárgystruktúra

 • A képzés, hazánkban egyedülálló módon, a német rendszerű stíluskörök szerinti tanmeneten alapszik, így a félévek tárgyai egy-egy zenetörténeti korszakra fókuszálva szervesebben kapcsolódnak egymáshoz;
 • Opcionális tantárgycsomagjaink további szakirányok elmélyítését teszik lehetővé:

- Orgona-egyházzene;

- Kortárs kamarazene;

- Zenei informatika.

 • Emellett biztosítunk fakultatív hangszeres és énekes, illetve számítógépes kottagrafika képzést is.

További lehetőségek

 • szakkörök, előadások, workshopok, szakmai kirándulások és táborok;
 • (1 vagy 2 féléves) Erasmus-részképzések neves külföldi partnerintézményekben (pl. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen);
 • angol nyelven zajló nemzetközi Erasmus Intenzív program. Partnerek: Nyíregyházi Főiskola (Magyarország), Presovi Egyetem (Eperjes, Szlovákia);
 • alkotói, előadói és kutatói projektekben való részvétel, jelentős ösztöndíjakkal, a Janus Pannonius szakkollégium keretén belül;
 • külföldi szakmai gyakorlatok Európai Uniós támogatással.

Elhelyezkedés

 • általános vagy zene szakközépiskolai tanárként;
 • hangtechnikusként;
 • zenei titkárként;
 • kántorként;
 • kórusvezetőként;
 • énekesként vagy zenekari tagként különböző együttesekben.

Tájékoztató anyagok

A Zeneművészeti Tanszék szórólapja