Bemutatás

A képzés elsődleges célja a jelentkezők magas szintű felkészítése a zeneművészet hivatásszerű gyakorlására. Nagy hangsúlyt helyezünk a zene élményszerű megtapasztalására, a korszerű szemléletmódra, a zenei gyakorlatra, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tehetség kibontakoztatására és az egyéni fejlődést elősegítő közösségépítésre. A szakon folyó oktatás családias légkörben zajlik, fontos szerepet kapnak az egyéni foglalkozások, a személyes mentorálás és a tehetséggondozás.

Kiegészítő lehetőségek

Szakunk hallgatói a kötelező karvezetés tanulmányok mellett választhatják az orgona-egyházzene szakirányt, amely elméleti és gyakorlati téren is felkészíti őket az egyházzenei munkálkodásra, kórusvezetői és kántori szolgálatra. Igény esetén lehetőség nyílik egyéb hangszeres, illetve zeneszerzés képzésre is.

Az alapképzést követően a diákok zene szakirányú mesterképzésen folytathatják tanulmányaikat.

Partiumi Énekkar

A Zene szak életében meghatározó szerepet játszik a kóruséneklés, mind szakmai, mind közösségépítő szempontból. A Partiumi Énekkar néven ismert együttesünk repertoárjának gerincét egyházzenei művek alkotják. Az elmúlt esztendőben énekkarunk számos nagysikerű koncertet adott itthon és külföldön. Többek között fellépett Brüsszelben, az Európai Parlamentben, a Reformáció 500. évfordulójára szervezett emlékkonferencián, első helyezést ért el a Prijedori Nemzetközi Kórusversenyen (Bosznia-Hercegovina) és nagyszabású erdélyi hangversenykörúton vett részt Nagyvárad, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár templomaiban.

Fakultatív programok

A tanulmányok mellett számos továbbképzést, vendégelőadást és közösségépítő programot szervezünk a hallgatóknak. Diákjainknak lehetősége van tanulmányi csereprogramokban és szakmai gyakorlatban részt venni neves anyaországi és külföldi partnerintézményekben az Erasmus+ hallgatói mobilitás keretén belül, kiváló ösztöndíjakkal.

Elhelyezkedés

  • zenetanár
  • kántor
  • kórusvezető
  • kórista